Privacy verklaring

Pedicure Praktijk Leersum – AVG / GDPR

Betekenis:
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.
GDPR = General Data Protection Regulation.

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Pedicure Praktijk Leersum en AVG/GDPR

Wat doet Pedicure Praktijk Leersum om AVG/GDPR compliant te zijn?

De website maakt GEEN gebruik van zogenaamde “Cookies”. Er wordt dus NIETS over uw bezoek aan de website opgeslagen. Vanuit onze website zijn verschillende links naar websites van derden aanwezig. Uiteraard hebben wij geen invloed op de AVG/GDPR compliance van deze websites.

Op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde worden cliënt gegevens aan derden getoond of voor welk doel dan ook gedeeld met derden.

Tijdens uw bezoek aan onze praktijk voor bijvoorbeeld een intake gesprek of een behandeling leggen wij diverse persoonlijke gegevens vast, zoals:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • gegevens omtrent het probleem en de behandeling

U heeft altijd de mogelijkheid om bij ons een copie van uw dossier op te vragen.

Dit kan per:

  • aangetekende brief
  • tijdens uw bezoek

Uw dossier opvragen per E-mail is om privacy redenen NIET mogelijk.

Wat doet Pedicure Praktijk Leersum met de verzamelde persoonsgegevens?

De gegevens met betrekking tot de behandeling van een persoon worden uitsluitend gebruikt als historie: hoe erg was het probleem op het moment dat u als cliënt bij Pedicure Praktijk Leersum binnen kwam en hoe is de status van het probleem tijdens een vervolg behandeling.

Zodra een cliënt aangeeft geen gebruik meer te zullen maken van de diensten van Pedicure Praktijk Leersum wordt het hele dossier verwijderd en alle gegevens vernietigd.

Pedicure Praktijk Leersum Toestemmingsformulier privacy beleid persoonsgegevens.

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij verplicht om aan u toestemming te vragen om uw gegevens in onze computer te gebruiken en te bewaren.

Klik op deze link om het toestemmingsformulier te downloaden.

Daarna kunt u het printen, invullen en bij uw eerstvolgende bezoek aan onze praktijk meenemen.